van der Leeuw Stichting

Lucifers Val

Terug naar overzicht

Slider van Lucifers Val

Lucifers Val
Lucifers Val
Lucifers Val Lucifers Val
Lucifer. De engel die hoogmoedig tegen God in ging, daarvoor uit de hemel werd verstoten en Adam meesleurde in zijn val. Voor Adams nageslacht is het altijd een geruststellend idee geweest om Lucifer als het kwaad zelve te zien, en hem de zondeval aan te rekenen. Maar als het aan Theater EA ligt, komt die simplistische lezing op losse schroeven te staan. In Lucifers Val zitten drie figuren vast in hun eigen nachtmerrie. Lucifer, de Engel die tegen God in ging. Eva, die Adam verleidde om een vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. En de schepper, die zijn creaties het verkeerde pad op zag gaan. Ze worstelen met goede intenties, gemaakte keuzes, en het dragen van verantwoordelijkheid. Alle drie voelen ze zich verlaten en roepen om hulp. In Lucifers Val gaan we hen horen, maar de vraag is in hoeverre we mee moeten gaan in hun beklag. 
 
De tekst is een klassieke theatermonoloog bestaande uit drie delen: een proloog, een vertellende monoloog en een epiloog. In de proloog en epiloog gaat de dolende figuur – de actrice Anne Fé de Boer –een gesprek aan met de mens. Ze vertolkt in het stuk de rollen van God, Lucifer en Eva. Als Lucifer wijst ze de mensen erop dat ze een vooringenomen beeld van haar hebben dat niet strookt met de waarheid en dat ze meer gemeen hebben met elkaar dan ze denken. 
 
Bijzonder aan de voorstelling is de combinatie met de videokunst van de Turkse kunstenaarsformatie NOHLAB (www.nohlab.com). Het lichtplan wordt grotendeels bepaald door videobeamers met videokunst van 10 meter hoog van NOHLAB. Drama en audiovisueel ontwerp versterken elkaar niet alleen, maar gaan een interactie aan.

Lucifers Val wordt gemaakt door Theater EA i.s.m. Van der Leeuwstichting.  Theater EA (www.theaterea.nl) is een Utrechtse toneelgroep die onder leiding van regisseur Tarkan Köroğlu toegankelijk theater maakt over de grote filosofische vraagstukken van vandaag. Theater EA is voornemens om de succesvolle theatermonoloog Lucifers Val, die in 2012 reeds een succesvolle reeks voorstellingen beleefde in de Michaëlskapel in Utrecht, te hernemen in zowel een Nederlandse als Engelse versie.  Voor deze herneming gaat Theater EA een samenwerking aan met de Van der Leeuwstichting. De stichting levert een inhoudelijke bijdrage aan het randprogramma dat rond Lucifers Val wordt ontwikkeld en denkt mee over en legt contacten met geschikte kerkgebouwen voor de voorstelling.

"Prachtige gedachtelijnen liggen aan Lucifers Val ten grondslag". Lucifers Val kreeg in een recensie van Theaterkant vier sterren.