van der Leeuw Stichting

Promotie Jan Hage

Terug naar overzicht
Geplaatst op01 okt 2016

Jan Hage (1964) studeerde muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht en orgel en kerkmuziek aan de conservatoria te Utrecht en Boulogne-Billancourt. Hij is organist van de Domkerk te Utrecht en lid van de Art & rituals werkgroep van onze stichting. Op woensdag 21 september promoveerde hij aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam op een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging.

Zijn proefschrift is getiteld ‘Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging.’ De ontwikkelingen binnen de kerkmuziek in de Nederlandse protestantse kerken van de twintigste eeuw zijn tot nu toe nauwelijks voorwerp van wetenschappelijk onderzoek geweest. Promotor is prof.dr. Marcel Barnard, co-promotor is dr. Jeroen van Gessel.

Willem Mudde (1909-1984) was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de twintigste-eeuwse kerkmuzikale vernieuwingsbeweging die het naoorlogse kerkmuzikale landschap van delen van de protestantse kerken in Nederland bepaalde. Jan Hage schreef een ‘thematische biografie’, waarbij biografische gegevens ten dienste staan van de beantwoording van de centrale vraag: wat was de plaats en betekenis van Mudde binnen de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging?

Jan Hage koos vier ijkjaren om zijn onderzoek rond te centreren en koppelt deze aan vier hoofdthema’s: de invloed van Jan Zwart (1937), de invloed van de Duitse kerkmuzikale vernieuwingsbeweging (1942), Muddes activiteiten binnen de Nederlandse lutherse kerk (1955) en zijn internationale activiteiten benevens zijn invloed op de hervormde kerk (1981). Hage concludeert dat een van Muddes belangrijkste verdiensten was dat hij hielp kerkmuziek in de protestantse kerken op de agenda te zetten en te houden.

Meer informatie is onder andere te vinden in een artikel op Orgel & kerkmuziek en op de site van Jan Hage