van der Leeuw Stichting

In memoriam Hans Blankesteijn

Terug naar overzicht
Geplaatst op12 mei 2015

In het voorjaar, 24 februari 2015, is Hans (R.) Blankesteijn overleden. Hans was van 1961 - 1988 studiesecretaris van de Van der Leeuwstichting en nauw betrokken bij de studiekring ’kerkbouw en eredienst’. Samen met de voorzitter Willem (G.) Overbosch  vormde hij jarenlang het gezicht van de stichting. Beide schreven veelvuldig en uitgebreid in het blad van de stichting: Mededelingen. 

Samen met Willem Overbosch schreef hij het bekende werk 'Een hut om in te schuilen, kerken van nu en morgen', waarin hij onder meer noteert: ‘’bij kerkbouw is de vraag aan de orde: hoe krijgt onze omgeving een eerlijk beeld van Gods bedoeling met de mensen?’’. Dit boek werd het uitgangspunt voor het bekendste project van de Van der Leeuwstichting: de Abri's.
Ook was Hans internationaal actief. In 1976 verzorgde hij een bijdrage aan de Kirchbautag (Kassel) en zo was hij onder meer betrokken bij, en schreef artikelen voor, het Duitse blad ‘Kunst und Kirche’. In gesprek met één van onze bestuurders een aantal jaren geleden (2011) sprak hij met passie over kunst en kerk en de stichting.