van der Leeuw Stichting

Willem Barnard

Willem Barnard is vanaf 1954 betrokken geweest bij de Van der Leeuwstichting als studiesecretaris. Hij zette onder andere in Amsterdam de Nocturnen op, samen met Frits Mehrtens en Willem Overbosch. Barnard was theoloog, maar meer nog dichter en schrijver. Velen zullen zijn liederen kennen uit het Liedboek voor de Kerken. Onder het pseudoniem Guillaume van der Graft publiceerde hij ook poëzie. 
 

Tijdens Smeken om verbeelding hield dichter Alexis de Roode een lezing over het werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft. Een verslag van deze lezing vindt u op deze pagina