van der Leeuw Stichting

Art Stations of the Cross

Terug naar overzicht

Slider van Art Stations of the Cross

De Van der Leeuwstichting is trots om mee te werken aan het unieke kunstproject Art Stations of the Cross, door hartje Amsterdam in deze veertigdagentijd. De samenwerking tussen onze stichting en de tentoonstellingsorganisatie bestaat uit twee activitieiten: een bijzonder concert en een lezing.

ZATERDAG 30 MAART 2019
Concert: Voices of Salt Water Skin
Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam

Performance door het Genetic Choir Ensemble, olv Thomas Johannsen
De precaire balans tussen mens en natuur zoals verbeeld in de installatie ‘Salt Water Skin Boats’ van Erica Grimm kenmerkt ook de composities van het Genetic Choir. Deze creëren orde en betekenis vanuit chaos en klankwillekeur. De interactie tussen de zangers weerspiegelt zowel menselijke als natuurlijke processen en schept klankruimtes die even intiem als tijdloos zijn.

Tijd: De performance vindt tussen 14:00-15:00 plaats, met vrije in- en uitloop - waarbij we u vragen om in stilte de kerk te betreden of verlaten, en te denken aan uw medebezoekers. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor Art Stations wordt op prijs gesteld.


ZATERDAG 6 APRIL 2019
Lezing: Het Heilige tussen Kunst en Religie
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38, Amsterdam

Aan de hand van enkele kunstwerken uit Art Stations of the Cross: Troubled Waters, verkent kunsthistorica en religiewetenschapper Lieke Wijnia de vraag hoe het heilige zich kan manifesteren door kunst.

Tijd: 15:00-16:00
Toegangsprijs: 7,50 Euro.

Afbeeldingen:
Statie 11 in de Waalse Kerk: Erica Grimm, Tracie Stewart, Sheinagh Anderson,
Salt Water Skin Boats (2018). Foto: Sharon Huget.
Statie 6 in Museum Ons' Lieve Heer op Solder: Jan Tregot, 
De Laatste Dagen (2016-2017).