van der Leeuw Stichting

Slider van Nocturnen

In Amsterdam startte Overbosch in 1957 de zogenaamde ‘nocturnen’, later ‘matinen’ genoemd, samen met zijn collega predikant-dichter Willem Barnard en componist Frits Mehrtens. Overbosch bracht hier naast zijn visie op de ontwikkeling van de liturgie vooral zijn organisatorische talenten in. Vele van de nieuwe liederen uit het Liedboek voor de kerken zijn in deze broedplaats geboren. Nieuwe liturgische vormen zijn hier uitgeprobeerd, zoals de viering van het avondmaal met een tafelgebed, dus zonder didactisch formulier.