van der Leeuw Stichting

Kathedraal - Marinus Boezem

Terug naar overzicht

Slider van Kathedraal - Marinus Boezem

Kathedraal - Marinus Boezem Foto: Wout Nooitgedagt / Het Wilde Oog
Kathedraal - Marinus Boezem
Kathedraal - Marinus Boezem Kathedraal - Marinus Boezem

Op een laag gelegen geasfalteerde vlakte aan het water bij de stormvloedkering in de Oosterschelde is de plattegrond van de kathedraal van Reims (schaal 1:2) uitgelegd in basaltblokken. Tussen de blokken, die het stramien volgen van de steunberen en pilaren, is de geprojecteerde gewelfstructuur zichtbaar gemaakt met witte wegenverf. Bij de 'ingang' van de kathedraal ligt een granieten steen met de plattegrond in miniatuur en de inscriptie 'ABRI MARINUS BOEZEM 1994'.

Het werk bestaat uit basaltblokken, dezelfde soort keien waarmee Zeeland tegen de zee beschermd wordt. De zandplaat waarop het werk zich bevindt is te voet te bereiken, maar het beeld is bedoeld om vanuit de auto te worden bekeken. In zekere zin is Boezems project  bij de stormvloedkering een pendant van een werk dat hij in 1987 in Almere. Daar heeft hij dezelfde plattegrond uitgezet met Italiaanse populieren, en op die manier een groene kathedraal gerealiseerd. 

Abri-project
Met het project Abri wilde de Van der Leeuwstichting, in samenwerking met SKOR, nieuwe invulling geven aan de nevenfuncties die kerkgebouwen vroeger hadden, zoals die van veilig onderkomen en herkenningspunten in het landschap. Aan zeven kunstenaars werd in 1992 gevraagd voorstellen te doen voor een kunstwerk met het karakter van een schuilplaats, op zeven markante plekken in Nederland. In de loop van de tijd, tot aan heden, zijn verschillende van de projectvoorstellen uitgevoerd.
Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield, Marinus Boezem, Thom Puckey, Paul Perry, Pjotr Müller, Moniek Toebosch en Jan van den Dobbelsteen gingen op de uitnodiging in. De ontwerpen van Pjotr Müller en Paul Perry zijn niet uitgevoerd.

Kathedraal fotolocatie van Het Wilde Oog
De foto met de vrouwen in klederdracht is onderdeel van een project van Hans Lemmerman en Inge van Run (Het Wilde Oog, Amersfoort). Zij zijn ambassadeurs van erfgoed-kunst in het speelveld tussen cultureel erfgoed, architectuur en beeldende kunst. Veertien jaar foto’s en filmpjes getuigen van de culturele rijkdom van ontmoetingen tussen de laatste authentieke vrouwen in dracht en hedendaagse kunst. 

www.hetwildeoog.nl
Foto: Wout Nooitgedagt.