van der Leeuw Stichting

Engelenzender Moniek Toebosch

Terug naar overzicht

Slider van Engelenzender Moniek Toebosch

Engelenzender Moniek Toebosch Foto: Maaike Lauwaert
Engelenzender Moniek Toebosch Foto: Thijs Quispel
Engelenzender Moniek Toebosch
Engelenzender Moniek Toebosch Engelenzender Moniek Toebosch Engelenzender Moniek Toebosch

Moniek Toebosch heeft de auto opgevat als hedendaagse schuilplaats, een blikken cocon waarin mensen zich beschermd voelen en zichzelf kunnen zijn. Wie afstemde op de aangegeven radiofrequentie kreeg over de hele lengte van de Houtribdijk (29 km) engelengezang te horen. Op willekeurige momenten klonken door de muziek de woorden: hoop, geloof en liefde in vijf verschillende talen. Borden langs de weg attendeerden het verkeer op de radiofrequentie. De muziek is gecomponeerd, gezongen en samengesteld door Moniek Toebosch. De programmering en bewerking van de zang is ontwikkeld en uitgevoerd door Harm Visser. De zender is tot 31 december 1999 in de lucht geweest. 
Tanja Karreman, adviseur beeldende kunst Atelier Rijksbouwmeester, schreef over de Engelenzender: "Het werk was buiten de vier ANWB-borden niet zichtbaar. Tegelijkertijd was het alomvattend in een adembenemend leeg en immens gebied (en wellicht het grootste kunstwerk dat Nederland ooit heeft gekend)."
Moniek Toebosch won met haar project De Engelenzender de Sandbergprijs 1995 voor beeldende kunst, die 15.000 gulden bedroeg.

Lees meer over het werk van Moniek Toebosch in het artikel 'Grenzen stellen en grenzen verleggen' van Brigitte van der Sande.  

Abri-project

Met het project Abri wilde de organisatie, in samenwerking met SKOR, nieuwe invulling geven aan de nevenfuncties die kerkgebouwen vroeger hadden, zoals die van veilig onderkomen en herkenningspunten in het landschap. Aan zeven kunstenaars werd in 1992 gevraagd voorstellen te doen voor een kunstwerk met het karakter van een schuilplaats, op zeven markante plekken in Nederland. In de loop van de tijd zijn verschillende van de projectvoorstellen uitgevoerd. 
Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield, Marinus Boezem, Thom Puckey, Paul Perry, Pjotr Müller, Moniek Toebosch en Jan van den Dobbelsteen gingen op de uitnodiging in. De ontwerpen van Pjotr Müller en Paul Perry zijn niet uitgevoerd. 

Voor het Abri-project werd onder andere samengewerkt met het Van Abbbemuseum in Eindhoven en tentoonstellingsorganisatie Bergkerk in Deventer. 

Fragment van de Engelenzender:

Moniek Toebosch over Troostbos en Engelenzender: