van der Leeuw Stichting

Abri Jan van den Dobbelsteen

Terug naar overzicht

Slider van Abri Jan van den Dobbelsteen

Abri Jan van den Dobbelsteen Foto: Jan van den Dobbelsteen
Abri Jan van den Dobbelsteen Foto: Jan van den Dobbelsteen
Abri Jan van den Dobbelsteen Foto: Jan van den Dobbelsteen
Abri Jan van den Dobbelsteen Foto: Jan van den Dobbelsteen
Abri Jan van den Dobbelsteen Foto: Jan van den Dobbelsteen
Abri Jan van den Dobbelsteen Googlemaps
Abri Jan van den Dobbelsteen Abri Jan van den Dobbelsteen Abri Jan van den Dobbelsteen Abri Jan van den Dobbelsteen Abri Jan van den Dobbelsteen Abri Jan van den Dobbelsteen

Een kruis op de plattegrond is de meest elementaire manier waarop een plek kan worden aangeduid. In de Abri van Jan van den Dobbelsteen hangt op de plaats waar het dak zou zijn een groot kruis. Het oord van verstilde miditatie moet tegenwicht bieden aan de jachtige rusteloosheid van de stad. Het witte stenen bouwsel heeft de vorm van een cilinder, met vijf openingen. Oorspronkelijk zou er een vlindertuin zijn rond het bouwsel en zou het werk in de loop der tijd overwoekerd worden door klimop waardoor de samenhang tussen tuin en paviljoen versterkt zou worden. 

In 2012 heeft de gemeente Eindhoven het gehele project gerenoveerd. Er zijn technische verbeteringen aangebracht voor de waterafvoer en het gehele bouwwerk is onder handen genomen en voorzien van een nieuwe coating. Op verzoek van de kunstenaar is het gehelee terrein rondom de Abri voorzien van gras-gazon: "Oorspronkelijk waren dat 5 percelen met heide planten. Maar na jaren bleken de konijnen er flink huis te houden,en was het onderhouden van de heidetuin voor de gemeente niet meer te doen met verwaarlozing van dien. Ook het oorspronkelijke plan ,het gehele bouwwerk te laten begroeien met klimop is niet haalbaar gebleken in verband met onderhoud. De klimop is nu ook verwijderd. Ondanks deze toch wel ingrijpende veranderingen van het oorspronkelijke concept ben ik blij dat de gemeente Eindhoven heeft gekozen voor renovatie van de Abri."

Cirkel en kruis zijn in het oeuvre van Van den Dobbelsteen steeds terugkerende motieven. In dit werk zou je het kruis kunnen opvatten als de plaatsaanduiding, de markering van een plek waar gebouwd kan woren. Het werk heeft geen sokkel en geen dak, is louter een positiebepaling tussen hemel en aarde. 

Abri-project

Met het project Abri wilde de organisatie, in samenwerking met SKOR, nieuwe invulling geven aan de nevenfuncties die kerkgebouwen vroeger hadden, zoals die van veilig onderkomen en herkenningspunten in het landschap. Aan zeven kunstenaars werd in 1992 gevraagd voorstellen te doen voor een kunstwerk met het karakter van een schuilplaats, op zeven markante plekken in Nederland. In de loop van de tijd zijn verschillende van de projectvoorstellen uitgevoerd.
Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield, Marinus Boezem, Thom Puckey, Paul Perry, Pjotr Müller, Moniek Toebosch en Jan van den Dobbelsteen gingen op de uitnodiging in. De ontwerpen van Pjotr Müller en Paul Perry zijn niet uitgevoerd.

Voor het Abri-project werd onder andere samengewerkt met het Van Abbbemuseum in Eindhoven en tentoonstellingsorganisatie Bergkerk in Deventer.

Foto: Jan van den Dobbelsteen