van der Leeuw Stichting

Creatief diaconaat

Terug naar overzicht

Slider van Creatief diaconaat

Nederland telt veel jonge mensen in creatieve beroepen: kunstenaars in de brede zin van het woord. Ook al hebben ze vaak geen enkel contact met de kerk, toch blijken zij in de praktijk graag bereid zich in te zetten voor diaconale projecten. Hun inspiratie en inzet werken stimulerend, want creativiteit en diaconaat hebben dezelfde spirituele kracht.

Dit boek geeft praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen diaconaat en jonge creatieve mensen. Uit enkele interviews wordt duidelijk wat we van hen kunnen leren. Daarnaast is er een verhelderend verslag van drie voorbeeldprojecten die Nico van der Perk uitvoerde in opdracht van de Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk van Nederland. Het boek besluit met voorwaarden voor het slagen van een diaconaal project.

Dit boek kan lokale diaconieën enthousiast maken en tegelijk een nuchtere leidraad bieden om zelf projecten op te starten ten dienste van de samenleving. De Van der Leeuw Stichting maakte de publicatie mede mogelijk.

Nico van der Perk studeerde wijsgerige biologie, ethiek en milieukunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij deed diaconaal werk in Amsterdam. Sinds 2008 had hij als projectmaker en fondsenwerver zijn eigen Bureau Mooizo. Hij overleed in mei 2012, 51 jaar oud. Prof. dr. Herman Noordegraaf en drs. Dick van Kampen hebben het door hem nagelaten materiaal geredigeerd. 

Eward Postma namens de Van der Leeuwstichting in het voorwoord: "Dit boek maakt de contouren van een kerk in transformatie zichtbaar. Artisticiteit en cultureel-maatschappelijke vindingrijkheid worden als voorname sleutels aangereikt. Met deze dynamische inzet, die voorbij het domein van het vertrouwde voert en ons daarom al kan verrassen, weet de Van der Leeuwstichting zich verwant."