van der Leeuw Stichting

Samenwerken

In het verleden is de Van der Leeuwstichting subsidiegever geweest voor tal van projecten op het raakvlak van kerk en kunst. Die tijden zijn veranderd. De Van der Leeuwstichting draagt nog steeds graag bij aan projecten die kunst en religie in elkaars vaarwater brengen. De stichting zal dit echter alleen doen wanneer er ook inhoudelijk meegedacht kan worden over het project. De stichting treed dus op als samenwerkingspartner, niet als subsidiegever. 
 

Vesalius , Thom Puckey

Goed idee?

Heb jij een idee of project waaraan de Van der Leeuwstichting  kan meedenken of adviseren? Neem dan contact op met de stichting via vanderleeuwstichting@gmail.com Het wordt op prijs gesteld als je, naast een uitleg van het project, ook aangeeft hoe de Van der Leeuwstichting betrokken zou kunnen zijn bij het project. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: 

  • Contact leggen met kerken als locatie voor een project
  • Sprekers op het gebied van kunst en religie
  • Experts die meedenken over (kerk)architectuur, liturgie, muziek
  • Publicatie van jouw project op de website en in de nieuwsbrief